logo ACDZ

 

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Seznam CDZ je zatím pro přehlednost koncipován dle pilotních programů MZ CR. V budoucnosti by měl být seřazen dle krajů či blíže definovaných regionů působnosti.

 

CDZ-I + P8

CDZ Brno - http://cdz-brno.cz 

CDZ Havlíčkův Brod - https://www.cdzhb.cz/

CDZ Praha 8 - https://cdz8.cz/

CDZ Praha 9 - https://cdz9.cz/

CDZ Praha 10 - https://www.cdzeset.cz/

CDZ Přerov - http://cdz-prerov.cz/home/

 

CDZ-II

CDZ PN Brno - https://www.pnbrno.cz/centrum-dusevniho-zdravi/

CDZ Hradec Králové - http://www.pdz.cz/czd-hk.html

CDZ Cheb - http://www.fokus-mb.cz

CDZ Karlovy Vary - http://www.fokus-mb.cz

CDZ Kroměříž - http://www.cdzkm.cz/

CDZ Mladá Boleslav - http://www.fokus-mb.cz/

CDZ Opava - http://www.cdzopava.cz/

CDZ Pardubice - http://www.pdz.cz/czd-pa.html

CDZ Plzeň - https://www.ledovec.cz/centrum-dusevniho-zdravi/cdz-plzen

CDZ Podskalí - https://www.fokus-praha.cz/pomahame/centrum-podskali/cdz-podskali

CDZ Praha 6 - https://www.fokus-praha.cz/pomahame/centrum-brevnov/cdz6

CDZ Strakonice - https://www.fokus-pisek.cz/

CDZ Tábor - http://www.fokustabor.cz/centrum-dusevniho-zdravi

CDZ Riaps Trutnov - https://www.riaps.cz/cdz/

CDZ Uherské Hradiště - https://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/centrum-dusevniho-zdravi/

 

CDZ-III

CDZ Beskydské - https://charitafm.cz/nase-sluzby/pro-nemocne/beskydske-centrum-dusevniho-zdravi/

CDZ Brandýsko - https://www.cdz-brandysko.cz/

CDZ Fénix - http://www.fenix-centrum.cz/centrum-dusevniho-zdravi

CDZ Chrudim - http://www.pdz.cz/cdz-chrudim.html

CDZ Jihlava - https://www.pnj.cz/cdzhttps://www.vorjihlava.cz/cdz_jihlava/informace

CDZ Klatovy - https://www.ledovec.cz/centrum-dusevniho-zdravi/cdz-klatovy

CDZ Olomouc - http://www.cdzolomouc.cz/

CDZ Ostrava  - http://cdzostrava.cz/

CDZ Ústí n. Labem - https://www.fokuslabe.cz/centra-dusevniho-zdravi/centrum-dusevniho-zdravi-usti-nad-labem/

­